איתור פרויקטים להשקעה עבור לקוחות חטיבת הייעוץ לרבות : נכסים מניבים, קרקעות לבנייה, נכסים בחו"ל ועוד.