הקמת קרן ריט חדשה למגורים.  גיוס הון ממשקיעים מוסדיים ופרטיים עבור קבוצת יזמים פרטיים בשיתוף משרד מ.פירון.