גיוס 10 מלש"ח לפרויקט צמודי קרקע בקפריסן. לפרויקט קיים היתר בניה.